Los restos documentales del perpetrador: textos e imágenes

Envío de textos hasta el 15 de febrero de 2022.

Coordinated by Juanjo Monsell and Irene Cárcel. University of Valencia. REPERCRI Research Group. Project ‘Contemporary Representations of Perpetrators of Mass Violence: Concepts, Narratives and Images’ (HAR2017-83519-P), Ministry of Science, Innovation and Universities, and Project ‘From spaces of perpetration to places of memory. Forms of representation’ (PROMETEU/2020/059).

CONTACT VIA EMAIL OR FILL IN THE FOLLOWING FORM

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER

Copyright Repercri 2021

Contemporary representations of perpetrators of mass violence: concepts, stories and images (HAR2017-83519-P), Ministry of Science, Innovation and Universities.

Logotipo_del_Ministerio_de_Ciencia_Innovación_y_Universidades

Figures of perpetrators of mass violence: stories and images (AICO / 2018/136), Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, Generalitat Valenciana.

repercri-logo
uv

From Space of Perpetration to Site of Memory. Forms of Representation (PROMETEU/2020/059)

Conselleria Educacio, Universitats i Ocupacio_RGB_ROJO_VAL